UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve
kabarık eski boya kalıntılarından arındırılmış
olmalıdır. FLY Silikonlu iç cephe boyası iki kat
halinde uygulanır. İkinci katın uygulanması en
az iki (2) saat sonra yapılmalıdır. Artan boyada
kabuk oluşumu önlemek üzere yüzeye
bir miktar su ilave ederek karıştırmadan
saklayınız.
KAPLAMA ALANI
Tek katta yaklaşık 10 m2/Lt.’ veya
8 m2 kg’dır. 28+/-5 mikron
KORUMA
Ağzı Kapalı ambalajlarda 5ºC’nin
üstünde bir yıl süre ile depolanabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
-S2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden
uzak tutunuz.) -S7 (Sıkı kapatılmış kapta
Koruyunuz) -S24--/25 (Göz ve Deri
temasından sakınınız.) R22 (Yutulduğunda
sağlığa zararlıdır.)